Benedek Elek Pedagógiai Líceum

Mitől más egy Step by step osztály?

A hagyományos osztályokkal szemben egy Step by step osztályban nem padok, hanem asztalkák találhatók székekkel körülvéve. Ezek az asztalok polcokkal vannak elkülönítve egymástól, hiszen mindenik egy külön sarkot (művészeti, matematika, írás, olvasás, tudomány és építő sarok) képvisel.

Tehát az oktatás csoportokra oszlik, amelyen belül van egyéni, páros és csoportos tevékenység is. A megtanulandó tananyag ugyanaz, mint egy hagyományos osztályban, csak a tanítási mód különbözik, hiszen ebben az osztályban a gyerekek felfedezve tanulnak, felfedezik és elsajátítják az új dolgokat.

Egy nap, ami 8 órából áll és két tanító vezetésével történik, szakaszokra van osztva. Reggel a gyerekek félkörben ülve elolvassák a napi beosztást és a napi témákat annak ellenére, hogy még nem tanulták a betűket. Az osztályban akad egy- két gyermek, aki már tud olvasni, vele olvastatunk, és ezzel késztetjük a többi gyereket az olvasás elsajátítására. A sarkokban elvégzendő gyakorlatok megbeszélése után a gyerekek eldöntik, hogy milyen tevékenységgel szeretnék kezdeni a tevékenységet, és elfoglalják helyüket az illető sarokban, azután folyamatosan, minden asztalnál töltenek 25-30 percet, hiszen ennyi idő áll rendelkezésükre egy sarokban.

Miután befejeződtek a tevékenységek, egy közös megbeszélésre kerül sor, a gyerekek egy ún. mesélő (beszélő) széken elmondhatja észrevételeiket, az újonnan felfedezett és elsajátított ismereteiket. Ez egy alkalom a tanítónak, hogy értékelje a tanuló munkáját, hiszen a step by step osztályban nincsenek jegyek, sem minősítések. Következik egy óra szünet, az ebédidő. Az ebédet a szomszédos iskola étkezdéjében fogyasztják el, ennek költségeit a szülők állják.

A délutáni találkozás során egy egyéni tevékenység veszi kezdetét, amelyben a tanulók befejezhetik munkájukat, ha délelőtt nem sikerült, míg mások gyakorolhatnak. Ilyenkor kerül sor az olyan tevékenységekre, mint a torna, a vallás vagy az idegen nyelv oktatása.
Egy step by step osztályban végzett tanuló folytathatja tanulmányait hagyományos úton, de már létezik alternatív oktatás a gimnáziumban is.

A lépésről lépésre ún. nyitott oktatási modell, amely a gyermek szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira helyezi a hangsúlyt. Alapvetőnek tartja a természetes tanulási folyamatokat, a spontán érdeklődést, egyéni tapasztalatokat. Mindezek által fejleszti az egyént és a közösséget. A program célja olyan légkört kialakítani, és olyan feltételeket biztosítani a tanulóknak, amelyben felkészülhetnek arra, hogy: egy demokratikus társadalom aktív és alkotó tagjává váljanak már iskolai életük során tanulóként döntéseket hozhassanak, és gyakorolhassák a személyes felelősségvállalást egymás iránt nyitottak legyenek, osszák meg egymással egyaránt örömüket és bánatukat is képesek legyenek önálló vélemény kialakítására felkészülhessenek arra, hogy természetes igénnyé váljék számukra az egész életen át tartó tanulás.

Ennek érdekében a program fontosnak tartja, hogy:
- a tanulók olyan környezetben legyenek, amely esztétikailag serkentő hatású
- a személyre szabott tanulási módszer kiválasztását

 

Demeter Magda, Vass Ágota, Sebestyén Jolán és Lőrincz Tünde tanítónők

 

Profesionalizarea carierei didactice -PROF-

2021-11-01

Idéntől (2019) akkreditált Cambridge-i felkészítő központ vagyunk

2019-11-22

Hasznos linkek