Benedek Elek Pedagógiai Líceum

    A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. A kisdedóvó szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését.
   Iskolánkban új szakirány indult 2022-től , a kisdedóvóképző. A végzettek bölcsődékben vagy óvódák tipegő csoportjaiban  dolgozhatnak majd óvónőként. Diákjaink a pedagógiai gyakorlatot bölcsődében és óvódában végzik. IX. és X. osztályban a megfigyelésen van a hangsúly, XI. és XII. osztályban a diákok foglalkozásokat terveznek, tartanak és elemeznek a koragyermekkori nevelés curriculum-ában előírt öt fejlődési területnek megfelelően.

   

 

    

Profesionalizarea carierei didactice -PROF-

2021-11-01

Idéntől (2019) akkreditált Cambridge-i felkészítő központ vagyunk

2019-11-22

Hasznos linkek